သမီး (၄) ေယာက္လံုး တပ္မေတာ္ရဲ႕ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ရွားရွားပါးပါး မိသားစု

5109

မိသားစုတစ္ခုထဲမွာ တပ္မေတာ္ ၾကည္း ေရ ေလ ၃ခုလံုးမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူေတြ ရွိေတာ့ရွိမယ္ ရွားလိမ့္မယ္ အဲ့လိုရွားတဲ့ထဲကမွ ဦးနာယားမိသားစုလိုမ်ိဳး သမီး၄ေယာက္က ၾကည္း ေရ ေလ မွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့မိသားစုမ်ိဳးေတာ့ ပိုရွားမယ္ထင္ပါတယ္ 😄

ဒုတိယပံု ဝဲ မွ ယာ အစဥ္လိုက္

ဗိုလ္ႀကီးေဒၚခင္ထားႏြယ္(ေရ) / ဗိုလ္မႉးေဒါက္တာေဒၚျမေဆြ(ၾကည္း) / ဗိုလ္မႉးေဒါက္တာေဒၚခင္သန္းျမင့္(ၾကည္း) / ဗိုလ္မႉးခိုင္ျမင့္(ေလ)

ဘြားလွဗိုလ္ႀကီးေဒၚခင္ထားႏြယ္ ေမြးေန႔အမွတ္တရအျဖစ္ ဒီပံုမ်ားကိုတင္ပါသည္။

Credit-Kay Thi Tun

Facebook Comments
2K Shares