အမ်ိဳးသမီးေတြၿပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ သင္သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ (၅) ခ်က္

44888

အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ကာမဆႏၵၿပီးေျမာက္မႈက ထူးဆန္းတဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး အက်ယ္တဝင့္ေဆြးေႏြးၾကတာေတြလည္း မရွိၾကပါဘူး။ အခုေဖာ္ျပသြားမွာကေတာ့ သင့္အမ်ိဳးသမီးအေဖာ္ ကာမသုခရရွိေစဖို႔ အကူအညီေပးႏုိင္တဲ့ အခ်က္ (၅) ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) မိန္းမအဂၤါေစ့ကို လႈံေဆာ္ေပးပါ။

မိန္းမအဂၤါေစ့ဆိုတာ ေသးငယ္တဲ့အဖူးပံုစံရွိၿပီး အမ်ိဳူသမီးအဂၤါေပါက္နားမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါႏႈတ္ခမ္းႏွစ္ခု ၾကားမွာ ရွိပါတယ္။ (ကာမစိတ္ႂကြေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသားရဲ႕ လိင္တံက ေထာင္မတ္လာသလုိမ်ိဳး မိန္းမအဂၤါေစ့က ေဖာင္းလာပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါေစ့က ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ နာဗ္ေၾကာေတြနဲ႔ အဆံုးသတ္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အလြန္ပဲ ထိရွလြယ္ၿပီး ကာမသုခခံစားဖို႔ကလဲြလို႔ တျခား လုပ္ငန္းမရွိပါဘူး။

အမ်ိဳးသမီးအဂၤါေစ့ကို လက္ျဖင့္ေသ္ာလည္းေကာင္း ပါးစပ္ျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လႈံ႔ေဆာ္ဖို႔ နည္းလမ္းအမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါေစ့ကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးျခင္းက ကာမဆႏၵႏိႈးႂကြလာေစၿပီး အလြယ္တကူၿပီးေျမာက္ေစပါတယ္။

အမ်ားစုက ထိုးသြင္းဆက္ဆံခ်ိန္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးအဂၤါေစ့ကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက သာယာၿပီးေျမာက္မႈကို မခံစားရၾကဘူးလို႔ သုေတသနေလ့လာသူေတြက ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ားမ ကာမဆက္ယွက္မႈအတြက္ အဂၤါေစ့လႈံ႕ေဆာ္မႈက အေရးႀကီးေၾကာင္း သိထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဂၤါေစ့လႈံ႕ေဆာ္မႈက ကာမစိတ္ႏိႈးႂကြမႈအျမင့္ဆံုး ျဖစ္တာမွန္ေပမယ့္ ကာမႏႈိးႂကြမႈျဖစ္ေစတဲ့ တျခားအစိတ္အပုိင္းေတြ ရွိပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တျခားအစိတ္အပိုင္းေတြကိုလည္း ပစ္ပ်ယ္ထားလို႔ေတာ့ မရပါဘူး။

(၂) အရည္ထြက္တာနဲ႔ ၿပီးေျမာက္တာက မတူပါဘူး။

အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ ၿပီးေျမာက္တာနဲ႔ တၿပိဳက္နက္ သုတ္လႊတ္တဲ့အတြက္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္ကို အလြယ္တကူသိႏုိင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုကေတာ့ အရည္မထြက္ဘဲ ၿပီးေျမာက္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရည္ထြက္တာကို ၾကည့္ၿပီး ကာမသုခအထြတ္အထိပ္ေရာက္မေရာက္ မသိႏိုင္ပါဘူး။ ဒါဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကာမဆႏၵျပည့္ဝသြားတဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္မွာ ဘယ္လိုလကၡဏာေတြ ျဖစ္လာသလဲ ၾကည့္ရေအာင္။

အမ်ိဳးသမီးေတြ ကာမစိတ္အထြတ္အထိပ္ေရာက္တဲ့အခါ တင္ပါးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါနားတဝိုက္မွာ ရွိတဲ့ ႂကြက္သားနဲ႔ နာဗ္ေၾကာေတြက ၾကံဳျခင္းဆန္းျခင္းေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ၿပီးေျမာက္တဲ့အခါက်ရင္ေတာ့ သားအိမ္၊ စအိုနဲ႔ ေယာနိလမ္းေၾကာင္းေတြအားလံုး တၿပိဳက္နက္ တိုေတာင္းတဲ့က်ံဳ႕ဆန္႔ျခင္း ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚပါတယ္။ တျခားခႏၶာကိုယ္မွာ ရွိတဲ့ အလိုေလွ်ာက္ႂကြက္သားေတြက က်ံဳ႕ဆန္႔ျခင္း ျဖစ္ေပၚပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ၿပီး ကာမစိတ္ၿပီးေျမာက္ျခင္းရွိမရွိကို ႂကြက္သားလႈပ္ရွားမႈေတြကို ၾကည့္ၿပီး သိႏုိင္ပါတယ္။

(၃) အမ်ိဳးသမီးအားလံုးနီးပါးက ကာမစိတ္ၿပီးေျမာက္မႈ ရႏုိင္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ေတြက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္မတူညီႏိုင္ပင္မယ့္ အမ်ိဳးသမီးအားလံုးနည္းပါကေတာ့ ကာမစိတ္ၿပီးေျမာက္မႈ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ – ထိုးသြင္းဆက္ဆံမႈတစ္ခုတည္းနဲ႔ ကာမစိတ္ၿပီးေျမာက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အမ်ိဳးသားေတြထက္ အမ်ိဳးသမီးေတြက အခ်ိန္ပုိၾကာတတ္တဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေတြက အထြတ္အထိပ္မေရာက္ၾကဘူးလို အမ်ားစုက ထင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါကတကယ္ေတာ့ မမွန္ကန္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြနဲ႔ ကာမစိတ္ႏိႈးဆြႏုိင္တဲ့နည္းေတြ သိထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြၿပီး ေျမာက္ဖို႔က အမ်ိဳးသားေတြအေပၚမွာသာ မူတည္ေနတာမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ခံစားမႈေတြကို ကိုယ္တိုင္နားလည္ထားဖို႔ လိုအပ္ၿပီး ကိုယ္ႏွစ္သက္တဲ့ ပံုစံကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

(၄) ဦးေႏွာက္ရဲ႕ လႈံ႕ေဆာ္မႈက အားအျပင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

ကာမစိတ္အထြတ္အထိပ္ေရာက္တယ္ဆိုတာ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာခံစားခ်က္ သက္သက္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစည္းမႈေတြ ရွိေနရင္ လိင္စိတ္နည္းေနႏိုင္ၿပီး ၿပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ဦးေႏွာက္ကေန အတားအဆီးျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက ကာမဆက္ယွက္ေနစဥ္ စိုးရိမ္စိတ္နဲ႔ ရွက္စိတ္ေတြျဖစ္ေပၚေနႏုိင္တာေၾကာင့္ စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္ေနႏိုင္ၿပီး ကာမစိတ္ႏိႈးႂကြၿပီး အထြတ္အထိပ္ေရာက္ဖို႔ အဟန္႔အတားျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ေၾကာင့္ ရွက္ရြံ႕စိုးရိမ္စိတ္ေတြ မျဖစ္ေစဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ စိတ္ထဲမွာျဖစ္ေနတဲ့အေပၚမူတည္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္မွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚပါတယ္။

(၅) အထြတ္အထိပ္ေရာက္တဲ့ခံစားခ်က္ေတြအားလံုးက မတူညီတတ္ၾကပါဘူး။

ကာမအထြတ္အထိပ္ၿပီးေျမာက္စိတ္ေတြတစ္ခုန႔ဲတစ္ခုက အမ်ီဳးသမီးတစ္ေယာက္တည္းအတြက္ေတာင္ မတူညီၾကပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ဒီစိတ္ေတြက အရမ္းျပင္းထန္ေနႏုိင္ၿပီး တစ္ခါတစ္ေလမွာ သိေတာင္မသိလိုက္တဲ့ အေျခအေနေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ကာမအထြတ္အထိပ္ေရာက္တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြအားလံုးက မတူညီႏုိင္ၾကပါဘူး။ ဒါက လိင္အမ်ိဳးအစား၊ ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအဆစ္နဲ႔ ဆက္ဆံပံုအေနအထားေတြေပၚမွာလည္း မူတည္ေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။

အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ပိုေကာင္းတဲ့ခံစားခ်က္ရေစဖို႔ လုပ္ႏုိင္တာေတြရွိပါတယ္။ တကိုယ္ရည္အာသာေျဖျခင္းနဲ႔ ကာမဆက္ဆံျခင္းမွာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားလာတာနဲ႔အမွ် ကိုယ္နဲ႔အဆင္ေျပတဲ့ပံုစံ၊ သာယာေပ်ာ္ရႊင္မႈ ပုိရေစတဲ့အရာနဲ႔ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစမယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ပိုၿပီး နားလည္လာႏုိင္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ အေရးႀကီးတဲ့တစ္ခ်က္ကေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္နားလည္မႈ တိုးေစႏိုင္တဲ့ ကၽြမ္းဝင္တဲ့ဆက္ဆံေရးပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္အေဖာ္နဲ႔ စကားမ်ားမ်ားေျပာဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

Thiloyarmay

Unicode Version

အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကာမဆန္ဒပြီးမြောက်မှုက ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အကျယ်တဝင့်ဆွေးနွေးကြတာတွေလည်း မရှိကြပါဘူး။ အခုဖော်ပြသွားမှာကတော့ သင့်အမျိုးသမီးအဖော် ကာမသုခရရှိစေဖို့ အကူအညီပေးနိုင်တဲ့ အချက် (၅) ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

(၁) မိန်းမအင်္ဂါစေ့ကို လှုံဆော်ပေးပါ။

မိန်းမအင်္ဂါစေ့ဆိုတာ သေးငယ်တဲ့အဖူးပုံစံရှိပြီး အမျိုူသမီးအင်္ဂါပေါက်နားမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးအင်္ဂါနှုတ်ခမ်းနှစ်ခု ကြားမှာ ရှိပါတယ်။ (ကာမစိတ်ကြွနေတဲ့အချိန်မှာ အမျိုးသားရဲ့ လိင်တံက ထောင်မတ်လာသလိုမျိုး မိန်းမအင်္ဂါစေ့က ဖောင်းလာပါတယ်။ အမျိုးသမီးအင်္ဂါစေ့က ထောင်ပေါင်းများစွာသော နာဗ်ကြောတွေနဲ့ အဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အလွန်ပဲ ထိရှလွယ်ပြီး ကာမသုခခံစားဖို့ကလွဲလို့ တခြား လုပ်ငန်းမရှိပါဘူး။

အမျိုးသမီးအင်္ဂါစေ့ကို လက်ဖြင့်သေ်ာလည်းကောင်း ပါးစပ်ဖြစ်သော်လည်းကောင်း အခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများဖြင့်သော်လည်းကောင်း လှုံ့ဆော်ဖို့ နည်းလမ်းအများကြီး ရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးအင်္ဂါစေ့ကို လှုံ့ဆော်ပေးခြင်းက ကာမဆန္ဒနှိုးကြွလာစေပြီး အလွယ်တကူပြီးမြောက်စေပါတယ်။

အများစုက ထိုးသွင်းဆက်ဆံချိန်အတွင်း အမျိုးသမီးအင်္ဂါစေ့ကို လှုံ့ဆော်ပေးခြင်းမရှိတဲ့အတွက် အမျိုးသမီးအများစုက သာယာပြီးမြောက်မှုကို မခံစားရကြဘူးလို့ သုတေသနလေ့လာသူတွေက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျားမ ကာမဆက်ယှက်မှုအတွက် အင်္ဂါစေ့လှုံ့ဆော်မှုက အရေးကြီးကြောင်း သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အင်္ဂါစေ့လှုံ့ဆော်မှုက ကာမစိတ်နှိုးကြွမှုအမြင့်ဆုံး ဖြစ်တာမှန်ပေမယ့် ကာမနှိုးကြွမှုဖြစ်စေတဲ့ တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေကိုလည်း ပစ်ပျယ်ထားလို့တော့ မရပါဘူး။

(၂) အရည်ထွက်တာနဲ့ ပြီးမြောက်တာက မတူပါဘူး။

အမျိုးသားတွေအတွက် ပြီးမြောက်တာနဲ့ တပြိုက်နက် သုတ်လွှတ်တဲ့အတွက် အထွတ်အထိပ်ရောက်တဲ့ အချိန်ကို အလွယ်တကူသိနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးအများစုကတော့ အရည်မထွက်ဘဲ ပြီးမြောက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရည်ထွက်တာကို ကြည့်ပြီး ကာမသုခအထွတ်အထိပ်ရောက်မရောက် မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေ ကာမဆန္ဒပြည့်ဝသွားတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာသလဲ ကြည့်ရအောင်။

အမျိုးသမီးတွေ ကာမစိတ်အထွတ်အထိပ်ရောက်တဲ့အခါ တင်ပါးနဲ့ အမျိုးသမီးအင်္ဂါနားတဝိုက်မှာ ရှိတဲ့ ကြွက်သားနဲ့ နာဗ်ကြောတွေက ကြုံခြင်းဆန်းခြင်းတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ပြီးမြောက်တဲ့အခါကျရင်တော့ သားအိမ်၊ စအိုနဲ့ ယောနိလမ်းကြောင်းတွေအားလုံး တပြိုက်နက် တိုတောင်းတဲ့ကျုံ့ဆန့်ခြင်း ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ တခြားခန္ဓာကိုယ်မှာ ရှိတဲ့ အလိုလျှောက်ကြွက်သားတွေက ကျုံ့ဆန့်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတွေ အထွတ်အထိပ်ရောက်ပြီး ကာမစိတ်ပြီးမြောက်ခြင်းရှိမရှိကို ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုတွေကို ကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်။

(၃) အမျိုးသမီးအားလုံးနီးပါးက ကာမစိတ်ပြီးမြောက်မှု ရနိုင်ပါတယ်။

အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွေက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူညီနိုင်ပင်မယ့် အမျိုးသမီးအားလုံးနည်းပါကတော့ ကာမစိတ်ပြီးမြောက်မှု ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် – ထိုးသွင်းဆက်ဆံမှုတစ်ခုတည်းနဲ့ ကာမစိတ်ပြီးမြောက်နိုင်ဖို့အတွက် အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေက အချိန်ပိုကြာတတ်တဲ့အတွက် အမျိုးသမီးတွေက အထွတ်အထိပ်မရောက်ကြဘူးလို အများစုက ထင်နေကြပါတယ်။ ဒါကတကယ်တော့ မမှန်ကန်ပါဘူး။ အမျိုးသမီးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ကာမစိတ်နှိုးဆွနိုင်တဲ့နည်းတွေ သိထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေပြီး မြောက်ဖို့က အမျိုးသားတွေအပေါ်မှာသာ မူတည်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ခံစားမှုတွေကို ကိုယ်တိုင်နားလည်ထားဖို့ လိုအပ်ပြီး ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ ပုံစံကို ရွေးချယ်ပါ။

(၄) ဦးနှောက်ရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုက အားအပြင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။

ကာမစိတ်အထွတ်အထိပ်ရောက်တယ်ဆိုတာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက် သက်သက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်ခု ချိတ်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစည်းမှုတွေ ရှိနေရင် လိင်စိတ်နည်းနေနိုင်ပြီး ပြီးမြောက်ဖို့အတွက် ဦးနှောက်ကနေ အတားအဆီးဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးအများစုက ကာမဆက်ယှက်နေစဉ် စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ရှက်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေနိုင်တာကြောင့် စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်နေနိုင်ပြီး ကာမစိတ်နှိုးကြွပြီး အထွတ်အထိပ်ရောက်ဖို့ အဟန့်အတားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကြောင့် ရှက်ရွံ့စိုးရိမ်စိတ်တွေ မဖြစ်စေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။

(၅) အထွတ်အထိပ်ရောက်တဲ့ခံစားချက်တွေအားလုံးက မတူညီတတ်ကြပါဘူး။

ကာမအထွတ်အထိပ်ပြီးမြောက်စိတ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုက အမျီုးသမီးတစ်ယောက်တည်းအတွက်တောင် မတူညီကြပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ဒီစိတ်တွေက အရမ်းပြင်းထန်နေနိုင်ပြီး တစ်ခါတစ်လေမှာ သိတောင်မသိလိုက်တဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကာမအထွတ်အထိပ်ရောက်တဲ့ ခံစားချက်တွေအားလုံးက မတူညီနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါက လိင်အမျိုးအစား၊ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအဆစ်နဲ့ ဆက်ဆံပုံအနေအထားတွေပေါ်မှာလည်း မူတည်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။

အမျိုးသမီးတွေအတွက် ပိုကောင်းတဲ့ခံစားချက်ရစေဖို့ လုပ်နိုင်တာတွေရှိပါတယ်။ တကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနဲ့ ကာမဆက်ဆံခြင်းမှာ အတွေ့အကြုံများလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံ၊ သာယာပျော်ရွှင်မှု ပိုရစေတဲ့အရာနဲ့ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ပိုပြီး နားလည်လာနိုင်ပါတယ်။

နာက်ဆုံးအနေနဲ့ အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နားလည်မှု တိုးစေနိုင်တဲ့ ကျွမ်းဝင်တဲ့ဆက်ဆံရေးပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အဖော်နဲ့ စကားများများပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်။


Facebook Comments
29K Shares